Strona główna - Ogłoszenia

Zarząd ogłasza,że w dniu 23 marca 2014 roku w remizie O.S.P. odbyło się Ogólne Zebranie Sprawozdawcze Członków Wspólnoty Gruntowej za rok 2013, które zatwierdziło bilans finansowy za rok ubiegły i udzieliło zarządowi absolutorium. Na zebraniu został także przyjęty plan finansowy na rok 2014 . 
 Zasady sprzedaży działek budowlanych zostały utrzymane na tych samych zasadach jak w roku 2013.
        
 
 

 

Mapka dojazdowa